Zebulons Kinninvie Inn "Kin"
Foto:Thorsten Dahl Pedersen

26/7: Zeb-Aktiv,Resultat,Grattis

Flatcoated retriever since 1988
kenneln innehar SKK Bruksuppfödarpris/Skk Bruksavelspris