3/5:Flat-valpar planeras,Tax -valpar planerad parning i vinter. Zeb-Aktiv

Flatcoated retriever since 1988
kenneln innehar SKK Bruksuppfödarpris/Skk Bruksavelspris