6/4:Valpar planeras ,Zeb-Aktiv

Flatcoated retriever since 1988
kenneln innehar SKK Bruksuppfödarpris/Skk Bruksavelspris