Zebulons San Francisco

29/5:Flat-valpar planeras, Zeb-Aktiv,Resultat

Flatcoated retriever since 1988
kenneln innehar SKK Bruksuppfödarpris/Skk Bruksavelspris