Januari

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

    
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 Februari

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

April

 

 

 

   
   
 

 

  
  
 

 

  
  

Maj

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

  

 

 

  
  

 

 

        

  

 

 

    

Juni

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

  
  

 

Juli

  
 

 

 

 

 

  
  
  
  

  

 

 

  
  

 

Augusti

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 24

Träning Grönskåra

Vatten

kl:10.00 

  
29  

  

 

 

 30

Träning Grönskåra

kl:10.00

Tag med 5 vilt var

Alla hjälps åt och är funkisar åt varandra 

 

 

September

 

   

  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
    27  

Träning 

kl:10.00

Vi träffas i Blomstermåla på torget vid banken

Vi kommer: Kin,Bikki,Axa,Fozzy,Inez

 

 

   26

Ögonlysning,15.45 Lenhovda

 

   26

A-provsträning 

 

 Medtag gärna dummy och apportkastare samt skott 

 

Plats:Grönskåra/Lilla Klo

Vi träffas i krysset /bensinpumparna i Grönskåra 

Kl:10

 

Anmälda:

Funkisar grupp 1:Cecilia,Ulla,Maria

Hundar:Kells,Bikki/Fozzy,Daiki

Funkisar grupp 2 :Pär,Barbro,Gisela

Hundar:Freja,Ärtan,Ajja

 

 

 

 

Oktober

   

 

Jakt 
 8

 

Jakt 

 9

B-prov Kin 

12 A-prov Fozzy
  
  

 

 

  

  

 

 

  
 30B-prov Nkl 

 

 

 

 

        

  

 

    

 

 

 

 

        

  

 

 

    

    

November

 6Jakt 
 11

 

Åben-A

Bikki

 17

Jakt 

  
  
  
  22

  

 

 

28  
 29 

December

  
 

 

 

12