Träning 2021

 

Vi kommer att boka ett antal träningar med instruktör under 2021 företrädesvis till Zebulon ekipage.

 

 

Januari-2021

 

 

Ögonlysning

Bikki, Kin 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

    
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 Februari

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

April

 

 

 

   
   
 

 

  
  
 

 

  
  

Maj

   

 

 

 

 

 

Prova på jakt prov Glass/Englandskullen 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

  

 

 

  
  

 

 

        

  

 

 

    

Juni

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

  
  

 

Juli

 7B-prov
 9-11

 Kennelhelg

Vi tränar på Hishult 

 

 

 

  
  
  
  

  

 

 

  
  

 

Augusti

 

 

 

 

Flatmästerskapet

 22

B-prov 

 28

 

B-prov 

 

 29

B-prov 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

September

 

   

 5B-prov 
 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

      

 

   

 

Oktober

   

 

  
 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

    

 

 

 

 

        

  

 

 

    

    

November

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

December