Bikki & Frodo . Planerad parning Aug-Okt

Frodo

Zebulons Aji Cochabamba

Hd:A
Ed:UA
Ögon:

Jakt-B: 2x1 ökl.Den ena med Provbäst
Övrigt:Unghundsmästare FM-2017
Utst:Excellent,Ck

DKUCH Starworkers Voice of a Legend

Hd:B
Ed:Ua
Ögon:Ua. (not enstaka ögonhår)

Endast svarta anlag

Jaktprov B: 2x1 ökl
Jaktprov A: 1ökl.Provbäst
Utställning: DKCH

WT:2a vinnare ökl klass

Årets Flatcoates 2017 work & Show

 

 

 

J
DKCH Starworkers Voice of a legend

SEUCH Moonstruck Lucky Number NORDCH Cacis Sweet Tooth
Moonstruck Positive
 INTCH Starworkers Legend Continues  SEUCH Suford Galileo
 NORDCH Moonstruck Jelly Baby
J
Zebulons Aji Cochabamba
J
Skattkammarens Trapper John
J Meitas Mezzoforte Mackan

J Skattkammarens Hot Lips

J
Zebulons Karrakatta

Flatmästare-2017

SEJCH Hinnareds Nolte


J
Zebulons Forever Khana

Valpar -2019 Fozzy & X

Zebulons Karrakatta,planerad parning Februari 2019

 

 

 

HD:A
ED:UA
Ögon:UA
Jakt-B:2x 1 ekl Sverige,1 x1 ekl/Norge
A-prov:Godk kkl,1a pris ekl. CK
Utst:Verygood

Övrigt:Flatmästare-2017

 

En valp från oss

Våra valpar är uppfödda i hemmiljö,de är vana att umgås med våra vuxna hundar.

Vid leverans är våra valpar

*Vaccinerade
*Veterinärbesiktade
*Chipmärkta
*Avmaskade
*Registrerade i SKK
*Doldafelförsäkrade i 3 år

 

From 12 mån ålder vill vi att valpen HD och ED röntgas,detta för att kunna följa upp våran avel.
Vi ser gärna att valpar från oss också blir ögonlysta from 12 mån ålder.

Vi ordnar kontinuerliga valpträffar under det första året.

Våra valpköpare är alltid välkomna att ringa eller komma på ett besök.

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid valet av valpköpare.