Stort GRATTIS!

Till Kathy och Choice som idag har fått den finaste titeln  SEJCH Zebulons Lalla Rhook!

Stort tack till att du har förvaltat henne så bra!❤

Z.Karrakatta 1 pris ,CK A-prov Finland

Z.Flash Bunny

Z.Aji Marisol

Z.Anchor Inn

Z.Wick Rocks

GRATTIS!

Annica & Gillie (SEVCH Z.Inny Spent) som idag har blivit SEVCH

Jonny & Inez (Z.Ciao Bella) B-prov: 1 Nkl 

Ulla & Helmer (Z.Sherry Spinner) 1 placerade Wt Ökl med 92 p

Hans & Ipa (Z.Flash Bunny) B-prov: 1 Ökl,Välkomen till finrummet Elit!

Jonny & Inez ( Z.Ciao Bella) B-prov: 3 Nkl 

Linda & Holly (Z.Holly Hop) B-prov:2 Nkl

Magnus & Myggan (Z.Aji Marisol) B-prov:1 Ökl, Välkomen till finrummet Elit!

Maria & Asti (Z.Black Cruella) B-prov: 1 Nkl 

Gisela & Bikki (Z.Aji Cochabamba)  B-prov:2 Ekl 

Einar & Zeb (Z.Aji Limo)B-prov: 2 ökl,Provbäst

Gisela&Kin (Z.Kinninvie Inn) B-prov:2 nkl

Aet&Rahu (Z.Wick Rocks) B-prov:2 nkl 

Nina&Dozz (Z.Anchor Inn) Uppfl klass 2 lydnad

Annica & Gillie (Z.Inny Spent) 1 pris ökl Viltspår

Hans&Ipa (Z.Flash Bunny) B-prov: 2 ökl 

Aaet & Rahu Z.Wick Rocks 6:e placerade på Finska Flatmästerskapet!

Magnus&Mygga (Z.Aji Marisol) B-prov: 1 Ökl

Aet&Rahu (Z.Wick Rocks)  EST JCH Z.Wick Rocks,Junior Champion

Nina& Dozz(Z.Anchor Inn) Lydnad startklass 192p,uppfl

Aet&Rahu (Z.Wick Rocks) B-prov/Finland :Nou 1 (B-prov)

Kathy& Choice Årets jaktflat/Flatklubben 2019

Gisela6Bikki (Z.Aji Cochabamba) A-prov: 2:a pris Åben-A

Pär&Kells (Z.Kells Rock) A-prov: 2:a pris Åben-A

Gisela&Fozzy (Z.Karrakatta) "a placerad med CK A-prov elit/Danmark

Z.Aji Cochabamba

Z.Aji Marisol

Z.Black Cruella "Asti"