Vi anordnar träningar för Zebulons hundar,vid få deltagare så erbjuds utomstående hundar plats.

Under året så kommer vi eventuellt att hyra in instruktörer för en träningsdag beroende på intresset för detta.

Januari-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

20 A-prov Bikki 

Februari-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mars-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

April-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Maj-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Juni-23

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Juli-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Augusti-23

11-12-13 

Flatmästerskapet/Östergötland

 

 

 

 

 

 

 

19  

Jaktprov 

/Bikki

23 

Träning 

 26

Träning 

27 

Träning  

  28

Träning  

 

 

September-23

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Oktober-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

November-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13Valpträff  kl12 i Tävelsås
 19

Träning i Fröseke kl.10

 

26 

Träning kl 10 Grönskåra 

 

December-22

 9

 

A-prov 
Bikki

 11

 

A-prov 

 Bikki

 

10 

Träning kl 10 

16  

 

Träning 

 17

Träning 

 18 Träning